Vesti


Poziv za volontere

27. mart 2017.

Za potrebe projekta "Podrška deci izbeglicama/ migrantima na teritoriji Republike Srbije", Centar za obrazovne politike raspisuje konkurs za volontere, uz mogućnost radnog angažovanja na osnovu pokazane motivacije i kompetencija za rad. Cilj ovog projekta je da omogući uspešnu integraciju dece i mladih predškolskog i školskog uzrasta, migranata/izbeglica, u redovni obrazovni sistem, počevši od predškolskog obrazovanja pa do kraja srednjoškolskog obrazovanja. Prijavljivanje volontera je poželjno u što kraćem roku, iako je poziv trajnog karaktera.

OSTATAK VESTI

Završna konferencija projekta „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije“

30. novembar 2016.

Završna konferencija projekta „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije“ održana je 28. i 29. novembra 2016. godine u Beogradu. Materijale sa konferencije, fotografije, celokupni snimak konferencije kao i medijske izveštaje možete videti ovde: http://www.cep.edu.rs/stopdropout

OSTATAK VESTI

Ka održivom i jednakopravnom finansiranju visokog obrazovanja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini

30. mart 2016.

Poslednjih nekoliko godina reforma visokog obrazovanja u Srbiji je bila usmerena  na primenu principa Bolonjske deklaracije te su reformske aktivnosti, pre svega, podrazumevale uvođenje trociklusnog sistema studija, reformu nastavnih programa i sistem osiguranja kvaliteta, podsticanje mobilnosti i sl. dok su teme poput finansiranja univerziteta i jednakopravnosti bile u drugom planu. Upravo zbog toga TEMPUS projekat  FINHED se bavi navedenim pitanjima...

OSTATAK VESTI

Poziv osnovnim školama za učešće u projektu SHARE

21. oktobar 2015.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Unicef i Centar za obrazovne politike, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, realizuju projekat Unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema Republike Srbije kroz unapređivanje efektivnosti sistema spoljašnjeg vrednovanja rada škola i razvoj horizontalnog učenja između škola (SHARE). Opšti cilj Projekta odnosi se na unapređivanje kvaliteta izabranih škola u  Republici Srbiji kroz razvoj horizontalnog učenja između škola.

OSTATAK VESTI

Objavljeni rezultati EUROSTUDENT istraživanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

15. april 2015.

Rezultati istraživanja o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, u komparativnoj perspektivi sa još 27 evropskih zemalja dostupni su na sajtu EUROSTUDENT projekta.

OSTATAK VESTI

Osnovana Radna grupa 18 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

7. februar 2015.

Radna grupa 18 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja se bavi Pregovaračkim poglavljima 25 i 26 (Nauka i istraživanje; Obrazovanje i kultura), čiji rad koordiniraju Centar za obrazovne politike i Obrazovni forum, održala je osnivački sastanak u petak, 6. februara 2015. godine u prostorijama Narodne skupštine Srbije. U rad Radne grupe 18 uključeno je preko 20 organizacija civilnog društva.

OSTATAK VESTI

Srećna Nova godina!

29. decembar 2014.

OSTATAK VESTI

Otvoreni metod koordinacije u obrazovanju i obuci – pokrenut internet sajt

13. novembar 2014.

U okviru Programa: Učešće Srbije u Otvorenom metodu koordinacije (OMK) u obrazovanju i obuci pokrenut je internet sajt http://www.omk-obrazovanje.gov.rs/ na kome svi zainteresovani mogu pronaći relevantne informacije o Otvorenom metodu koordinacije u obrazovanju i obuci, kako na nivou EU, tako i u Republici Srbiji.

OSTATAK VESTI

Centar za obrazovne politike na ECER-u 2014.

9. septembar 2014.

Na Evropskoj konferenciji istraživača u obrazovanju (European Conference on Education Research ECER), pod nazivom Prošlost, sadašnjost i budućnost istraživanja u obrazovanju u Evropi koja se održala u Portu od 1. do 5. septembra, predstavnici Centra za obrazovne politike su učestvovali na dva događaja. 

OSTATAK VESTI

Centar za obrazovne politike i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU)

9. juli 2014.

Centar za obrazovne politike i Obrazovni forum su koordinatori radne grupe za pregovaračka poglavlja 25 i 26 (Nauka i istraživanje; Obrazovanje i kultura) u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU). 

OSTATAK VESTI