Vesti


„Zajedno ka srednjoj školi“ - uključivanje lokalnih samouprava u projekat za podršku školovanju učenika iz osetljivih grupa

11. septembar 2020.

Početni korak kojim su se deset gradova i opština iz Srbije (Aleksinac, Bečej, Bor, Žabalj, Knjaževac, Leskovac, Niš, Novi Sad, Surdulica i Ćuprija) uključili u realizaciju projekta „Zajedno ka srednjoj školi“ bili su sastanci sa predstavnicima Centra za obrazovne politike, koji su započeli u junu i koji se realizuju i tokom septembra meseca.

Gradovi i opštine su se u projekat uključile kako bi se u lokalnim samoupravama i na nivou lokalne zajednice razumeli i identifikovali činioci koji nepovoljno utiču na obrazovnu putanju učenika, odnosno kako bi se prevazišli izazovi sa kojima se učenici i njihove porodice susreću pri prelasku učenika iz osnovnih u srednje škole i tokom pohađanja srednje škole.

Lokalne samouprave će u sklopu ovog projekta kroz sistemski pristup pružiti podršku osnovnim i srednjim školama u povećanju broja učenika iz osetljivih grupa koji upisuju i uspešno završavaju srednju školu i, između ostalog, izradiće lokalni akcioni plan podrške za nastavak školovanja učenika iz osetljivih grupa.
 
Na taj način, pažljivo osmišljenim učešćem lokalne samouprave, obezbediće se prilike da učenici koji su u riziku da ne nastave obrazovanje, steknu i srednji nivo obrazovanja, odnosno kvalifikacije koje će im obezbediti bolji položaj na tržištu rada i omogućiti dalje školovanje.
 
Više informacija o projektu je dostupno na COP stranici o dugoročnim projektima.