Vesti


Analiza o nastavnicima i stručnim saradnicima

4. maj 2020.

U saradnji sa Mrežom centara za obrazovne politike (NEPC), Centar za obrazovne politike od marta meseca radi na izradi poglavlja UNESCO-ovog Regionalnog izveštaja o inkluziji i obrazovanju u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Kavkazu i Centralnoj Aziji, u okviru izveštavanja o napretku u ostvarenosti 4 Cilja održivog razvoja (SDG).

Poglavlje za koje je COP zadužen nosi naziv „Nastavnici i stručni saradnici“ i obuhvata temu spremnosti i obučenosti školskog osoblja za sprovođenje inkluzivne obrazovne prakse, profesionalnog razvoja školskog osoblja u ovoj oblasti i njihove motivacije.

U okviru ovog zadatka, zaduženi smo za analizu podataka o nastavnicima i stručnim saradnicima iz ukupno 31 zemlje.

Prikupljanje podataka realizuje se u partnerstvu sa Evropskom agencijom za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje.

U poglavlju će, u konačnici, biti predstavljena komparativna analiza i glavni trendovi u zemljama obuhvaćenim izveštajem, kao i zaključci i preporuke za unapređenje politika koje se odnose na školsko osoblje i inkluzivno obrazovanje.