Vesti


Analiza napretka Srbije u poglavljima 25 i 26

4. februar 2020.

Centar za obrazovne politike je od 2014. do 2018. godine bio na poziciji koordinatora radne grupe koja je pratila proces pregovora sa Evropskom unijom u oblastima nauke, istraživanja, obrazovanja i kulture (pregovaračka poglavlja 25 i 26). Zajedno sa članovima radne grupe smo bili aktivni u praćenju aktivnosti koje se sprovode u okviru ova dva pregovaračka poglavlja.

Naša ekspertiza u obrazovanju i pomenuto iskustvo u procesu pregovora nominovalo nas je za učesnika na konferenciji “Evropske integracije Srbije 2016-2020: Koliko smo napredovali ka članstvu u EU?”, koju organizuje Fondacija Fridrih Ebert u Srbiji.

Konferencija se održava 18. februara 10 časova u prostorijama Aerokluba u Uzun Mirkovoj 4 u Beogradu. Ispred Centra za obrazovne politike će govoriti Ana Vušurović Lazarević, gde će predstaviti analizu napretka Srbije u procesu pregovora sa Evropskom unijom u poglavljima 25 i 26.