Vesti


Rezultati konkursa za organizacije civilnog društva u okviru ARISE projekta

8. oktobar 2020.

Na konkurs za organizacije civilnog društva koji je objavljen u šest zemalja u okviru projekta ARISE: Inicijativa za smanjivanje nejednakosti u obrazovanju prijavilo se preko 90 organizacija civilnog društva, od čega je na konkurs Centra za obrazovne politike pristiglo preko 30 prijava.

Zahvaljujemo svim organizacijama civilnog društva na interesovanju za učešće u projektu i umrežavanje u cilju pružanja podrške učenicima iz osetljivih grupa.

Nakon evaluacije pristiglih prijava, komisija Centra za obrazovne politike donela je odluku da se za učešće u projektu ARISE izabere organizacija Edukacioni centar Leskovac.

Edukacioni centar Leskovac je aktivan u sredini sa značajnim brojem učenika iz osetljivih grupa, ima iskustvo u pružanju direktne podrške učenicima i njihovim porodicama i ima viziju koju će, uz podršku Centra za obrazovne politike i ostalih partnera iz projekta, realizovati kroz konkretne akcije u svojoj lokalnoj zajednici.

Čestitamo timu Edukacionog centra Leskovac i radujemo se budućoj saradnji!

Zahvaljujemo se svim prijavljenim organizacijama i nadamo se da ćemo imati prilike da sarađujemo u budućnosti!