Vesti


Održan radni sastanak predstavnika lokalnih samouprava u okviru projekta „Zajedno ka srednjoj školi“

16. oktobar 2020.

Dvodnevni radni sastanak na temu identifikovanja mera i aktivnosti pružanja podrške učenicima iz osetljivih grupa koje su u nadležnosti lokalnih samouprava održan je 15-16. oktobra u Beogradu.

Sastanak je održan u okviru projekta „Zajedno ka srednjoj školi – Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“, koji sprovodi Centar za obrazovne politike, uz podršku Dečje fondacije Pestalozzi i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Sastanak je organizovan sa višestrukim ciljevima: razmatranje specifičnosti obrazovanja učenika iz osetljivih grupa, mapiranje i procena postojećih mera podrške, identifikovanje potrebnih a nedostajućih mera podrške učenicima i neophodnih resursa za njihovo ostvarivanje na nivou lokalnih samouprava kao i razmatranje novih/dodatnih mogućnosti za lokalno budžetiranje koje je osetljivo na specifičnosti obrazovanja učenika iz osetljivih grupa.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava u kojima se nalaze osnovne i srednje škole koje učestvuju u projektu - Aleksinca, Bečeja, Bora, Žablja, Knjaževca, Niša, Novog Sada, Surdulice i Ćuprije.

Pored predstavnika lokalnih samouprava, sastanku su prisustvovali i predstavnici škola koje učestvuju u projektu - OŠ „Vuk Karadžić“ iz Žitkovca i Tehničke škole iz Knjaževca, predstavljajući perspektive i potrebe učenika iz osetljivih grupa pri prelasku iz sistema osnovnog u sistem srednjeg obrazovanja.

Učesnike su pozdravile dr Snežana Vuković iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Snežana Klašnja iz Ministarstva omladine i sporta, Maja Knežević Romčević iz Stalne konferencije gradova i opština, Slavica Kijevčanin iz Dečje fondacije Pestalozzi i Jasminka Čekić Marković iz Centra za obrazovne politike. Sastanak je vodila Žaklina Veselinović iz Centra za obrazovne politike.

Tokom sastanka su predstavljeni i prvi nalazi Analize kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za pružanje podrške učenicima iz osetljivih grupa, koju je izradio Centar za obrazovne politike, u saradnji sa lokalnim samoupravama.

Predstavnici lokalnih samouprava su zajednički identifikovali prioritetne mere koje su u nadležnosti lokalnih samouprava i mapirali mogućnosti za njihovo unapređivanje ili uvođenje novih mera podrške. Proizvod rada predstavnika lokalnih samouprava sa ovog radnog sastanka predstavlja prvi korak ka formulisanju lokalnih akcionih planova za dodatnu podršku učenicima iz osetljivih grupa.

Opšti zaključak sastanka je da nijedno dete/učenik/učenica ne treba da ostane bez pruženih mera podrške sa nacionalnog i lokalnog nivoa a koje su potrebne za sticanje obrazovanja, uključujuću i onu decu čije su porodice niskog socio-ekonomskog statusa i koje ne mogu samostalno da podrže razvoj punih potencijala deteta. Takođe, zaključeno je da je neophodna još intenzivnija saradnja sa školama koje pohađa veliki broj dece iz osetljivih grupa, jer pitanje obrazovanja učenika iz osetljivih grupa prevazilazi okvire rada i nadležnosti, kao i mogućnosti, škola kao institucija koje se primarno bave obrazovanjem.