Vesti


Regionalna laboratorija politika

7. mart 2022.

U Zagrebu je u periodu od 2. do 4. marta 2022. godine organizovana „Regionalna laboratorija politika“ u okviru projekta „Inicijativa za smanjivanje nejednakosti u obrazovanju“ (ARISE).

Ovaj regionalni događaj okupio je donosioce odluka i kreatore politika, predstavnike škola, organizacija civilnog društva, i drugih organizacija koje se bave pitanjima siromaštva i socijalne isključenosti iz regiona Zapadnog Balkana i Turske.

U ime nacionalne platforme koja je uspostavljena u okviru projekta početkom 2022. godine, događaju su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Skupštine grada Niša, Tehničke škole iz Vladičinog Hana i Centara za obrazovne politike.  

Na događaju je predstavljen komparativni izveštaj koji je nastao u okviru projekta koji daje pregled postojećih politika i mera koje doprinose pravednosti u obrazovanju, glavnih prepreka za učenike niskog socio-ekonomskog statusa, kao i zaključke i preporuke u cilju unapređivanja pravednosti u obrazovnim sistemima u regionu Zapadnog Balkana i Turske.

Predstavnici nacionalne platforme su tokom događaja započeli rad na izradi Mape puta za unapređivanje pravednosti u obrazovanju koja će biti predmet daljeg rada nacionalne platforme za vreme trajanja projekta.

Organizator događaja bila je Mreža centara za obrazovne politike (NEPC – Network of Education Policy Centers) kao jedna od partnerskih organizacija u projektu ARISE.

Cilj ARISE projekta je pružanje podrške uključivanju učenika sa niskim socio-ekonomskim statusom kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učešće u razvoju politika i zagovaranje u oblasti jednakosti i pravednosti u obrazovanju i kroz pilotiranje intervencija na nivou škole koje su usmerene na podršku učenicima sa niskim socio-ekonomskim statusom. Projekat se sprovodi u periodu od aprila 2020. do aprila 2024. godine a finansira Evropska komisija kroz Instrument pretpristupne pomoći Evropske unije (IPA).

Centar za obrazovne politike je implementacioni partner projekta u Srbiji.