Vesti


Poziv nastavnicima srednjih stručnih škola na obuku "eOsvrt"

7. juni 2017.

Centar za obrazovne politike, uz podršku Evropske fondacije za obuku i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizuje besplatnu obuku nastavnika srednjih stručnih škola ,,eOsvrt“ u okviru projekta ,,ePortfolio u funkciji profesionalnog razvoja nastavnika u stručnom obrazovanju u Srbiji”.

Obuka ,,eOsvrt“ namenjena je nastavnicima srednjih stručnih škola i usmerena je na razvijanje njihovih kapaciteta da ciljano i kontinuirano preispituju svoj rad i uverenja o učenju i nastavi na kojima se taj rad zasniva, da uče iz sopstvenog iskustva i povratnih informacija kolega, te da razmenjuju stečena iskustva sa zainteresovanom javnošću kroz kreiranje i ažuriranje ličnog elektronskog portfolija. Konkretnije, cilj obuke je da nastavnike pripremi i upozna sa:

1.      svrhom i koncepcijom elektronskog portfolija;

2.      veb-alatima pogodnim za kreiranje ePortfolija;

3.      tehnikama rada u odabranom veb-alatu u cilju kreiranja sopstvenog ePortfolija;

4.      načinima integracije elektronskog portfolija u lični profesionalni razvoj;

5.      nivoima integracije ePortfolija u život škole.

Tokom obuke očekujemo da odabrani nastavnici:

1.      prisustvuju uvodnom susretu uživo;

2.      prouče nastavne sadržaje i urade predviđene zadatke u okviru onlajn obuke (2 nedelje);

3.      uključe dvoje kolega iz svoje škole u onlajn deo obuke, sa njima podele raspoložive materijale i pruže im mentorsku podršku;

4.      prisustvuju završnom susretu (uživo ili putem video-prenosa) na sekciji o ePortfoliju na konferencije Moodle Moot.

Uvodni susret biće organizovan na Elektrotehničkom fakultetu 16. septembra 2017. godine i trajaće od 12 do 16 časova. Nastavnicima koji nisu iz Beograda biće plaćeni putni troškovi. Onlajn obuke biće realizovane na Mudl platformi projekta. Završni susret posvećen predstavljanju ePortfolija učesnika obuke biće organizovan na konferenciji Moodle Moot, planiranoj za kraj oktobra 2017. godine u Beogradu. 

Na konkursu odabrani nastavnici dobiće potvrdu o učešću na projektu u ulozi tutora, kao i sertifikat o učešću na konferenciji Moodle Moot. Kolege koje učestvuju u onlajn delu obuke, a čiji rad nadgledaju i usmeravaju odabrani nastavnici, dobiće potvrdu o učešću na projektu i sertifikat o učešću na konferenciji Moodle Moot.

Molimo sve zainteresovane nastavnike koji rade u srednjnoj stručnoj školi da popune prijavni formular najkasnije do 30.06. 2017. godine.

Formular se nalazi ovde: https://docs.google.com/a/cep.edu.rs/forms/d/1l0QwG84X-0xtHK8ektAFMfKSdqRcF16PJhBatUxaToo/edit

Broj mesta je ograničen, a polaznike ćemo odabrati na osnovu regionalne zastupljenosti, motivacije za učešće na obuci i vremena prijavljivanja. U skladu sa tendencijom da se ePortfolio integriše na nivou obrazovne ustanove, prednost će imati prijavljeni nastavnici iz iste škole.

Imena odabranih polaznika biće javno objavljena 7. jula 2017. godine na internet stranici Centra za obrazovne politike.