Vesti


Otpočela nova faza projekta Saveta Evrope

13. januar 2020.

Centar za obrazovne politike (COP) je od novembra 2019. godine uključen u projekat Saveta Evrope „Kvalitetno obrazovanje za sve” koji se zasniva na prethodnim rezultatima i predstavlja novu fazu projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama u Srbiji” (2017-2019).

Novi projekat ima za cilj da promoviše kvalitetno obrazovanje pružanjem podrške školama i njihovim lokalnim zajednicama u naporima koji su usmereni na uklanjanje predrasuda i diskriminatornih pristupa prema osetljivim grupama, primenom Okvira kompetencija za demokratsku kulturu Saveta Evrope.

Mreža koju čine 20 pilot škola iz prethodnog projekta će u novoj fazi projekta služiti kao baza za širenje primera dobre prakse i pružanje mentorske podrške novim školama. U novi projekat uključeno je, pored prvobitnih 20 pilot škola, još 40 škola iz mesta širom Srbije.

Istraživači COP-a su u projekat uključeni u svojstvu lokalnih eksperata, koji su angažovani za pružanje podrške Savetu Evrope za realizaciju projekta na lokalnom nivou.

COP će nastaviti da podržava 20 pilot škola iz prethodnog projekta u izradi i realizaciji školskih akcionih planova, kao i u unapređenju kompetencija zaposlenih. Dodatno, COP će podržati mentore, nastavnike i stručne saradnike iz 20 pilot škola, u njihovom nastojanju da svoje prakse prošire ka novih 40 škola.

Na sledećoj mapi predstavljena su mesta širom Srbije odakle dolaze sve škole koje učestvuju u projektu.