Vesti


Održan sastanak radne grupe 18 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na temu praćenja Programa ekonomskih reformi

5. decembar 2017.

Danas je u Beogradu održan konsultativni sastanak predstavnika Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), tačnije, članova radne grupe 18 koja se bavi obrazovanjem, kulturom, istraživanjem i naukom sa predstavnicima ministarstava koja učestvuju u izradi Programa ekonomskih reformi i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike.

Program ekonomskih reformi i Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike su dokumenti koji imaju za cilj, između ostalog, efikasnije planiranje i koordinaciju međusobno povezanih politika koje se sprovode u toku evropskih integracija. Program ekonomskih reformi, koji je bio u fokusu sastanka, sadrži određen broj prioritetnih mera koje će se sprovoditi u narednom ciklusu koji se završava 2020. godine. Analizirane važne mera iz oblasti obrazovanja su: sprovođenje dualnog obrazovanja i usvajanje Nacionalnog okvira kvalifikacija, dok su mere iz oblasti istraživanja, nauke i inovacija: podsticanje inovacija u privredi, saradnje akademije i privrede i digitalna transformacija.

Sastanak je održan kao aktivnost predviđena Platformom za sprovođenje Programa ekonomskih reformi 2018-2020 i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u procesu evropskih integracija, koju su potpisale 4 organizacije članice Programskog saveta NKEU. Cilj sastanka je da se organizacije civilnog društva upoznaju sa konceptom izrade navedenih programa, kao i da iznesu svoje mišljenja i preporuke o predviđenim merama.

Sastanku su, pored predstavnika organizacija civilnog društva koje su deo Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.