Vesti


Centar za obrazovne politike na ECER-u 2014.

9. septembar 2014.

Na Evropskoj konferenciji istraživača u obrazovanju (European Conference on Education Research ECER), pod nazivom Prošlost, sadašnjost i budućnost istraživanja u obrazovanju u Evropi koja se održala u Portu od 1. do 5. septembra, predstavnici Centra za obrazovne politike su učestvovali na dva događaja. 

U okviru poster sesije, COP-ov istraživač Vitomir Jovanović predstavio je COP-ovo Longitudinalno praćenje učenika iz depriviranih sredina u obrazovnom sistemu Srbije: identifikacija kritičnih perioda za pružanje dodatne obrazovne podrške (pripremili Vitomir Jovanović i Jasminka Čekić Marković). Ova prezentacija proizašla je iz istraživanja realizovanog u okviru projekta Monitoring inkluzivnog obrazovanja, koji je Centar za obrazovne politike sproveo od 2011. do 2013. godine. Studiju u celosti možete pročitati ovde

Saradnica COP-a Gordana Miljević predsedavala je sesijom Promene nastavničke profesije: istraživanja i praktične intervencije u Evropi i šire, koju je osmislio profesor Dejvid Frost sa sa Fakulteta za obrazovanje Univerziteta u Kembridžu. Radovi i prezentacije proizašle su iz rada HertsCam mreže i projekta Međunarodno nastavničko vođstvo (International Teacher Leadership ITL), inicijative Liderstvo za učenje (Leadership for Learning) Univerziteta u Kembridžu. U osam kratkih prezentacija predstavljene su ključne istraživačke i praktične intervencijama u sedam zemalja (Bosna i Hercengovina, Egipat, Kirgistan, Palestina, Portugalija, Rumunija i Velika Britanije). Materijal sa ove sesije dostupan je ovde (na engleskom jeziku). 

Učešće predstavnika COP-a, prezentera iz Bosne i Hercegovine i Srbije podržao je Program podrške obrazovanju Fondacije za otvoreno društvo.

Ovogodišnja ECER konferencija bila je prilika da se istraživačka zajednica osvrne na razvoj i uticaj obrazovnog istraživanja u Evropi, kao i da se govori o njegovoj budućnosti. Konferenciju ECER svake godine organizuje Evropska asocijacija za istraživanje u obrazovanju (European Educational Research Association EERA).