Vesti


Obaveštenje o učesnicima obuke “eOsvrt” za nastavnike srednjih stručnih škola

7. juli 2017.

Na poziv objavljen 07. juna 2017. godine za učešće na obuci nastavnika srednjih stručnih škola ,,eOsvrt“ u okviru projekta ,,ePortfolio u funkciji profesionalnog razvoja nastavnika u stručnom obrazovanju u Srbiji”, prijavilo se 79 učesnika iz različitih škola iz 13 školskih uprava iz cele Srbije.

OSTATAK VESTI

Poziv nastavnicima srednjih stručnih škola na obuku "eOsvrt"

7. juni 2017.

Centar za obrazovne politike, uz podršku Evropske fondacije za obuku i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizuje besplatnu obuku nastavnika srednjih stručnih škola ,,eOsvrt“ u okviru projekta ,,ePortfolio u funkciji profesionalnog razvoja nastavnika u stručnom obrazovanju u Srbiji”.

OSTATAK VESTI

Obaveštenje o ishodu konkursa za učešće u projektu „Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“

28. april 2017.

Na konkurs objavljen 7. marta, a produžen 3. aprila 2017. godine za učešće u projektu „Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“ prijavilo se 47 osnovnih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. 
 
OSTATAK VESTI

Konkurs za lokalnog koordinatora za integraciju učenika migranata i izbeglica

6. april 2017.

Centar za obrazovne politike objavljuje poziv za angažovanje dva lokalna koordinatora za integraciju učenika migranata i izbeglica na području Beograda i Lajkovca. Za prijavu na konkurs potrebno je poslati CV i motivaciono pismo na e-mail adresu iceneric@cep.edu.rs do 15. aprila 2017. godine. Planirano trajanje angažovanja je do kraja druge projektne faze (septembar 2017. godine).

OSTATAK VESTI

Produžen rok za dostavljanje prijava za učešće u projektu „Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“

3. april 2017.

Rok za dostavljanje prijava osnovnih škola za učešće u projektu „Zajedno ka srednjoj školi -  Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“ produžen je do 12. aprila 2017. godine, zbog velikog interesovanja škola. Informaciju o rezultatima konkursa Centar za obrazovne politike će objaviti do kraja aprila.

OSTATAK VESTI

Poziv za volontere

27. mart 2017.

Za potrebe projekta "Podrška deci izbeglicama/ migrantima na teritoriji Republike Srbije", Centar za obrazovne politike raspisuje konkurs za volontere, uz mogućnost radnog angažovanja na osnovu pokazane motivacije i kompetencija za rad. Cilj ovog projekta je da omogući uspešnu integraciju dece i mladih predškolskog i školskog uzrasta, migranata/izbeglica, u redovni obrazovni sistem, počevši od predškolskog obrazovanja pa do kraja srednjoškolskog obrazovanja. Prijavljivanje volontera je poželjno u što kraćem roku, iako je poziv trajnog karaktera.

OSTATAK VESTI

Završna konferencija projekta „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije“

30. novembar 2016.

Završna konferencija projekta „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije“ održana je 28. i 29. novembra 2016. godine u Beogradu. Materijale sa konferencije, fotografije, celokupni snimak konferencije kao i medijske izveštaje možete videti ovde: http://www.cep.edu.rs/stopdropout

OSTATAK VESTI

Ka održivom i jednakopravnom finansiranju visokog obrazovanja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini

30. mart 2016.

Poslednjih nekoliko godina reforma visokog obrazovanja u Srbiji je bila usmerena  na primenu principa Bolonjske deklaracije te su reformske aktivnosti, pre svega, podrazumevale uvođenje trociklusnog sistema studija, reformu nastavnih programa i sistem osiguranja kvaliteta, podsticanje mobilnosti i sl. dok su teme poput finansiranja univerziteta i jednakopravnosti bile u drugom planu. Upravo zbog toga TEMPUS projekat  FINHED se bavi navedenim pitanjima...

OSTATAK VESTI

Poziv osnovnim školama za učešće u projektu SHARE

21. oktobar 2015.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Unicef i Centar za obrazovne politike, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, realizuju projekat Unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema Republike Srbije kroz unapređivanje efektivnosti sistema spoljašnjeg vrednovanja rada škola i razvoj horizontalnog učenja između škola (SHARE). Opšti cilj Projekta odnosi se na unapređivanje kvaliteta izabranih škola u  Republici Srbiji kroz razvoj horizontalnog učenja između škola.

OSTATAK VESTI

Objavljeni rezultati EUROSTUDENT istraživanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

15. april 2015.

Rezultati istraživanja o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, u komparativnoj perspektivi sa još 27 evropskih zemalja dostupni su na sajtu EUROSTUDENT projekta.

OSTATAK VESTI