UNESKO katedra

Među glavnim ciljevima Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) je podizanje društvenih kapaciteta kroz razmenu znanja u duhu solidarnosti, a naročito između razvijenih i nerazvijenih društava. Kao sredstvo za postizanje ovog cilja UNESKO od 1992 godine realizuje UNITWIN (šema umrežavanja univerziteta) program, čiji je sastavni deo uspostavljanje UNESKO katedri i UNESKO mreža. UNESKO katedre se dodeljuju ustanovama visokog obrazovanja i istraživačkim centrima za sprovođenje programa koji su usmereni na istraživanja i obučavanje u nekoj od oblasti u kojima UNESKO deluje.

Kao potvrdu ispravnog pristupa pitanjima razvoja obrazovanja i naporima koje je COP uložio u istraživanja u obrazovanju, UNESKO je februara 2008. dodelila COP-u UNESKO katedru za razvoj obrazovanja: istraživanje i razvoj institucija (UNESCO Chair in Development of Education: Research and Institutional Building). Nosilac ove katedre je prof. dr Srbijanka Turajlić. Katedra ima za cilj da doprinese razvoju integrisanog sistema istraživanja, obuke, informacija i dokumentacije u oblasti obrazovanja. Takođe, UNESKO katedra omogućava saradnju između stručnjaka, međunarodno priznatih istraživača i nastavnog osoblja COP-a i drugih ustanova u Srbiji. Svojim radom katedra teži da doprinese povećanju opštih istraživačkih kapaciteta u Srbiji, kao i razvoju i poboljšanju obrazovnog sistema kroz naučna istraživanja, prikupljanje i diseminaciju informacija i građenje ljudskih resursa u oblasti obrazovne politike i razvoja obrazovanja.  Najvažnije aktivnosti UNESKO katedre su objavljivanje relevantnih publikacija, organizovanje stručnih skupova, konferencija i seminara o pitanjima obrazovanja, prikupljanje relevantnih dokumenata i tekstova o razvoju obrazovanja i obrazovnoj politici, realizacija obrazovnih programa, itd. po pravilu, UNESKO katedre se dodeljuju univerzitetima i istraživačkim institutima. COP je, prema našim saznanjima, jedina nevladina organizacija kojoj je dodeljena UNESKO katedra. Do početka 2008. godine, odnosno do prestanka rada, to je bila Alternativna akademska obrazovna mreža (AAOM), sa svojom UNESKO katedrom za menadžment univerziteta u upravljanju visokim obrazovanjem.

Za više informacija o UNESKO katedrama, od koristi mogu biti sledeći linkovi: