Elektronska biblioteka

COP-ov fond je mesto na internetu gde se čuvaju razna dokumenta i reference za opštu upotrebu.

Za fond koji je posebno posvećen visokom obrazovanju i istraživanju, idite na Biblioteka baze znanja za visoko obrazovanje i istraživanje Zapadnog Balkana.

Zbog autorskih prava, na ovoj strani mogu da se preuzmu samo javno dostupna dela, dok ćete za preostala biti preusmereni na veb-sajt izdavača.