O nama

O COP-u

Centar za obrazovne politike (COP) je nezavisni multidisciplinarni istraživački centar koji pruža stručnu podršku donosiocima odluka i praktičarima u razvoju, primeni i evaluaciji politika u oblasti obrazovanja. Pri tom, COP stalno nastoji da prepozna i ukaže na oblasti kojima, kako donosioci odluka, tako i naučna zajednice treba da se bave, pri tom snažno se zalažući za informisanje obrazovnih politika i praksi dokazima proizvedenih kroz rad u društvenim naukama.

Pored stalno zaposlenih (u nastavku), COP ima i veliku mrežu saradnika iz različitih delova regiona i šire.

Upoznajte tim

Jasminka Čekić-Marković
Direktorka, Istraživačica
jmarkovic@cep.edu.rs
Žaklina Veselinović
Zamenica direktorke, Istraživačica
zveselinovic@cep.edu.rs
Dina Gradinac
Upravljanje finansijama
dgradinac@cep.edu.rs
Nevena Adžić
Upravljanje finansijama
nadzic@cep.edu.rs
Ivana Cenerić
Istraživačica - Koordinatorka istraživanja
iceneric@cep.edu.rs
Ana Vušurović Lazarević
Istraživačica - Koordinatorka istraživanja
avusurovic@cep.edu.rs
Sofija Vujović
Istraživačica - Koordinatorka istraživanja
svujovic@cep.edu.rs
Gordana Kosanović
Istraživačica - Koordinatorka istraživanja
gkosanovic@cep.edu.rs
Miroslav Markićević
Istraživač - Koordinator istraživanja
mmarkicevic@cep.edu.rs
Predrag Lažetić
Istraživač
plazetic@cep.edu.rs
Mila Vuković
Mlađa istraživačica
mvukovic@cep.edu.rs
Sanja Prica
Administrativna koordinatorka
sprica@cep.edu.rs
Jelena Oljačić
Računovotkinja
joljacic@cep.edu.rs