Stručni seminari


Seminar 2012: Promene u akademskoj i nastavničkoj profesiji

Peti stručni seminar Centra za obrazovne politike će se održati od 23. do 25. novembra u Subotici. Seminar je bio posvećen akademskoj i nastavničkoj profesiji. Cilj seminara je bio da se kritički osvrne na promene u akademskim i nastavničkim profesijama, kao i da predstavi nove istraživačke pristupe i rezultate u ovoj oblasti kako bi se inicirale nove diskusije u Srbiji i regionu.

Program

Seminar 2010: Finansiranje obrazovanja – prema efikasnijem, efektivnijem i jednakopravnijem obrazovnom sistemu

U organizaciji Centra za obrazovne politike (COP) i UNESKO katedre za razvoj obrazovanja, istraživanje i razvoj institucija održan je četvrti stručni seminar o obrazovnoj politici „Finansiranje obrazovanja – prema efikasnijem, efektivnijem i jednakopravnijem obrazovnom sistemu“ u periodu od 26. do 28. novembra 2010. Seminar je podeljen na četiri bloka: Finansiranje douniverzitetskog obrazovanja, Sistem finansiranja obrazovanja u funkciji povećanja pravednosti i jednakopravnosti, Modeli finansiranja visokog obrazovanja i Upravljanje finansijama na institucionalnom nivou.

Program

Seminar 2008: Znanje kao roba

Drugi stručni seminar Centra za obrazovne politike i UNESKO katedre za razvoj obrazovanja: istraživanje i razvoj institucija održan je u Beogradu od 24. do 26. oktobra 2008. Glavni cilj seminara bio je da se iz različitih perspektiva analizira „znanje kao roba“ pristup, kako u teorijskom smislu, tako i u smislu posledica koje takav pristup ima pre svega na sistem obrazovanja, ali i na naučno-istraživačku delatnost i zapošljavanje. 

Seminar 2007: Istraživanje obrazovanja i formulisanje obrazovnih politika

Centar za obrazovne politike (COP) je, u saradnji sa Rektoratom Univerziteta u Beogradu, organizovao seminar „Istraživanje obrazovanja i formulisanje obrazovnih politika“ u periodu od 28. do 30. septembra 2007. Glavne teme seminara su bile: metodologija istraživanja različitih aspekata i nivoa obrazovanja, veza između naučnih istraživanja, razvoja i politike obrazovanja, kao i specifičnosti istraživanja u ovoj oblasti u Srbiji i regionu.