Publikacije


Nastavnici - refleksivni istraživači inkluzivne obrazovne prakse

Preuzmi

Sažetak

Publikacija koja je pred vama je rezultat projekta „Nastavnici – refleksivni istraživači inkluzivne obrazovne prakse” koji od kraja 2014. godine realizuje Centar za obrazovne politike (COP) uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija (FODS). Ovaj projekat se zasniva na ideji nastavnika kao refleksivnog praktičara i istraživača i ima za cilj da podstakne i osnaži nastavnike da budu kreatori onih promena u školskoj praksi koje vode boljitku učenika, nastavnika, roditelja i škole u celini.

Istraživanja predstavljena u ovoj publikaciji su rezultat rada nastavnika koji su bili spremni da idu korak dalje u odnosu na svoja svakodnevna zaduženja, da preuzmu inicijativu i u svojim sredinama postanu nosioci važnih promena. Istraživanja i njihovi rezultati prikazana u publikaciji pružaju javnosti, donosiocima odluka i svima ostalima koji se bave obrazovanjem, argumente koji govore zašto je važno podržati predložene, sasvim specifične, lokalne intervencije.

Published in December 2015 in Belgrade

Autori

Urednici: Vitomir Jovanović i Milica Grahovac

Izdavač

Centar za obrazovne politike

Povezane publikacije