Vesti


Objavljen poziv za učešće u Nacionalnoj koaliciji u okviru projekta ARISE

5. maj 2021.

Inicijativa za smanjivanje nejednakosti u obrazovanju (engl. Action for Reducing Inequalities in Education – ARISE) je regionalni projekat koji ima za cilj pružanje podrške uključivanju učenika niskog socio-ekonomskog statusa (SES) kroz izgradnju nacionalnih i regionalnih partnerstava među organizacijama civilnog društva koje učestvuju u projektu, koja su, između ostalog, usmerena ka zagovaranju i konstruktivnom dijalogu o javnim politikama sa nacionalnim vladama i drugim akterima na nacionalnom nivou.

Kako bi se ostvario uticaj na javne politike na nacionalnom nivou, namera projekta je da uspostavi mehanizam koji će angažovati i povezati relevantne aktere koji se bave pitanjima uticaja siromaštva na obrazovanje i podrške učenicima sa niskim socio-ekonomskim statusom, tačnije, da kreira platformu za razmenu znanja i saradnju – Nacionalnu koaliciju – u svim zemljama korisnicama projekta. 

Ovim putem, projekat ARISE objavljuje poziv za članstvo u Nacionalnoj koaliciji u Srbiji.

Nacionalna koalicija treba da okupi predstavnike relevantnih institucija i stručnjake – donosioce odluka i kreatore politika, predstavnike škola, organizacija civilnog društva, istraživačkih/akademskih organizacija koje se bave pitanjima siromaštva i socijalne isključenosti, kao i drugih relevantnih organizacija.

Detaljnije informacije o Nacionalnoj koaliciji, ulozi članova Nacionalne koalicije i projektu ARISE možete pronaći u Pozivu za učešće u Nacionalnoj koaliciji.

Poziv je otvoren od 5. do 31. maja 2021. godine.

Za prijavu za članstvo u Nacionalnoj koaliciji potrebno je popuniti Izjavu o zainteresovanosti za članstvo i poslati je na e-mail adresu nadzic@cep.edu.rs najkasnije do 31. maja 2021. godine.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem telefona 011/3347557.