Vesti


Druga faza projekta „Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“

17. januar 2020.

Od januara meseca Centar za obrazovne politike je, u saradnji sa Dečjom fondacijom Pestalozzi, započeo drugu fazu projekta „Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“, koji se u periodu od 2017. do 2019. godine sprovodio u 10 osnovnih škola širom Srbije.

Ovaj projekat se bazira na iskustvima 10 osnovnih škola i rezultatima evaluacije prve faze, koja je pokazala da je projekat postigao značajne rezultate i da postoji potreba da se u projekat uključe srednje škole i drugi lokalni akteri kako bi se osigurala uspešna tranzicija ka srednjim školama i završetak srednjeg obrazovanja.

Projekat podrazumeva sprovođenje tri komponente - jačanje kapaciteta 10 osnovnih škola za sprovođenje kvalitetnog obrazovanja za učenike iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu, jačanje kapaciteta 10 srednjih škola za prevenciju osipanja učenika, kao i jačanje kapaciteta lokalnih aktera da razumeju, identifikuju i podrže učenike iz osetljivih grupa u prevazilaženju izazova sa kojima se susreću na svom obrazovnom putu.

Projekat se sprovodi u školama sa teritorije Bečeja, Bora, Brestovca, Đurđeva, Žitkovca, Knjaževca, Leskovca, Niša, Niške Banje, Novog Sada, Surdulice i Ćuprije.