Vesti


Позив основним школама за учешће у регионалном пројекту Иницијатива за смањивање неједнакости у образовању (Action for Reducing Inequalities in Education – ARISE)

17. avgust 2021.

Центар за образовне политике испред Конзорцијума пројекта Иницијатива за смањивање неједнакости у образовању (ARISE) позива све заинтересоване јавне основне школе да се пријаве за учешће у ARISE пројекту.

Више информација о пријави можете пронаћи у Позиву за основне школе и Формулару за пријаву.

ARISE је четворогодишњи пројекат чије је спровођење започето у априлу 2020. године и који се финансира кроз Инструмент претприступне помоћи Европске уније (ИПА).

Циљ пројекта је пружање подршке образовању ученика из породица ниског социо-економског (СЕС) кроз изградњу националних и регионалних партнерстава организација цивилног друштва која су усмерена ка заговарању и конструктивном дијалогу о политикама са националним владама, ка подизању свести међу кључним актерима и ка пилотирању интервенција на локалном нивоу и нивоу школе које су усмерене на подршку ученицима из породица са ниским СЕС-ом.

На конкурс се могу пријавити основне школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

За учешће у Пројекту школе се пријављују у електронској форми тако што достављају Попуњени формулар за пријаву путем емаил-а на konkurs@cep.edu.rs најкасније до 15. септембра 2021. године до 17 часова.

Некомплетна документација неће бити узимана у разматрање.

По истеку рока за доставу пријава, радна група сачињена од представника Конзорцијума пројекта извршиће одабир пет основних школа за учешће у Пројекту. Све школе ће бити обавештене о резултатима. Школе које буду изабране за учешће у Пројекту биће благовремено обавештене о наредним корацима и ближе упознате са пројектним активностима.

Зa све додатне информације у вези са конкурсом можете се обратити на број телефона 011/3347-557 или на имејл адресу: konkurs@cep.edu.rs.